Port Steingard

Stolpehus

Første byggetrinn: 10 fiskestover, 5 stolpehus

7 av 10 FISKESTOVER SOLGT, 1 STOLPEHUS SOLGT

Det området som nå bygges ut med Fiskestover og Stolpehus, ligger på nordsiden av kanalen.

Fiskestovene (10 enheter) sammen med stolpehusene (5 enheter) utgjør første byggetrinn i prosjektet. Disse byggene utgjør et unikt miljø hvor en kan oppleve frisk sjøluft og måkeskrik. Vi har lagt stor vekt på utformingen av området både når det gjelder arkitektur og funksjonalitet.

Begrepet “Fiskestove” har en historisk forankring i området her. I eldre tider hadde en del fitjarbønder Fiskestover i de ytterste øyene, særlig Brandasund-området. På den tid var årer og segl framdriften i båtene og en kunne ikke alltid rekke den lange vegen fra Fitjarbygda til fiskeplassene ytterst i Selbjørnsfjorden og tilbake på en og samme dag. Av denne grunn ble Fiskestovene etablert og brukt som landbase særlig for haustfisket.

Stolpehusene har fått denne benevnelsen basert på sin unike konstruksjon. Byggene er lagt i svak vifteform langs en bergvegg. På første plan er et trapperom/ inngangsparti, en bod og biloppstillingsplass. Fra plan 2 og 3 kan en nyte sjøutsikten mot vest i fullt mon.

Det første stolpehuset ble ferdig og tatt i bruk høsten 2016.
Dette bygget rommer arkitektstudio, møte- og oppholdsrom, kjøkken, bad og soverom. Romslige terrasser,  overbygd uterom, parkering for både bil og kajakk, samt egen båtplass. Bygget er i høy grad tilpasset kundens spesifikke behov.

Vi har byggemeldt ytterligere 4 stolpehus i området. Disse passer spesielt godt for næringsdrivende som ser verdien av å ha et fotfeste i Port Steingard-området.
Nærmere informasjon om stolpehusprosjektet er tilgjengelig i prospekt som kan bestilles fra utbygger.

Vi viser ellers til presseomtale i Aftenposten/Bergens Tidende/Stavanger Aftenblad.

Bruk skjemaet til høyre for å bestille prospekt.