Velkommen til Port Steingard

Nesten alle fiskestovene er solgt, kun 3 igjen!

Ta kontakt for informasjon/prospekt og visning, tlf 916 67 961 eller johs@steingard.no

Port Steingard ligger sentralt i Kråko Sjøhytteområde på Fitjar. Kråko Sjøhytteområde er et av landets største nybyggerområder for sjøhytter. Det er godkjente planer for etablering av om lag 500 hytter i området. Hertil kommer naust, båtplasser, badeplasser, turstier, friareal mv. Pr i dag er det bygd ca 150 hytter.

Port Steingard er et møtested og opplevelsesområde for hyttemiljøet i Kråko, men også for lokalbefolkningen og tilreisende som søker kortere opphold her. I visjonen for utvikling av Port Steingard inngår etablering av torg og bryggekafe, leiligheter/hotell, småskala næringsaktiviteter og opplevelsesbygg helt i strandkanten.

Se video av visjonen vår