Port Steingard – i hjertet av Kråko Sjøhytteområde

Port Steingard ligger sentralt på Kråko Sjøhytteområde, i Fitjar kommune. Kråko Sjøhytteområde er et av landets største nybyggerområder for sjøhytter. Det er godkjente planer for etablering av om lag 400 hytter i området, men bare ca en tredjedel av området vil være bebygd selv etter at hele utbyggingen er ferdig i Kråko. Det bygges også naust, båtplasser, og vi utarbeider badeplasser, turstier, friareal mv. Pr i dag er det bygd ca 200 hytter.

For informasjon om Kråko Sjøhytteområde, gå til kråko.no

Port Steingard er et møtested og opplevelsesområde for hyttemiljøet i Kråko, men også for lokalbefolkningen og tilreisende som søker kortere opphold her. I visjonen for utvikling av Port Steingard inngår etablering av torg og bryggekafe, leiligheter/hotell, småskala næringsaktiviteter og opplevelsesbygg helt i strandkanten.

Se video av visjonen vår